خیلی ها این مشکل را دارند که پهنای اینترنتشان زود تمام میشود.یا اینکه نرم افزار خواصی اینترنتشان را مصرف میکند.امروز در این مطلب به شما اموزش خواهیم داد که چطور پهنای باند اینترنت با نرم افزار du meter خودتون رو مدیریت کنید با نرم افزار du meter میتوانید کاری کنید گزارش روزانه،هفتگی …خود را به بگیرید به صورت فایل pdf،html،txtو… غیره ببینید . پس با ما باشید تا اموزش مدیریت پهنای باند اینترنت را برای شما اموزش دهیم.